SK SK     EN ENEnergia a materiály -
čisto z prírody

Laboratóriá

Prístroj Zodpovedná osoba
Peletovací stroj  
Plnynovy chromatograf
Kalorimetrická bomba Ing. Igor Šurina, PhD.
Elementárny analyzátor Ing. Igor Šurina, PhD.
Reometer Doc. Ing. Michal Rosenberg, CSc.
PDA - zeta potencial nano rozmer Ing. Štefan Schlosser, PhD.
PDA - mikro rozmer Ing. Štefan Schlosser, PhD.
Centrifuga
Veľkokapacitný kultivačný box
Experimentálne kogeneračná jednotka  
Stirlingov motor  
Elektroforetický analyzátor Doc. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.
FTIR mikroskop Doc. Ing. Michal Čeppan, CSc.
Vákuová komora s naparovacím zariadením  
Modulárna LB technológia pre depozíciu organických vrstiev  
Spektroskopický elipsometer s kvapalnými kryštálmi
Solar Simulator - univerzálny testovacie zariadenie pre fotovoltaické články
Fotovoltická elektráreň  
Solárna pec  
Meracie zariadenie V-A slnečných článkov Doc. Ing. Vladimír Šály, PhD.
Pyroanometer Doc. Ing. Vladimír Šály, PhD.
Impedance Analyser – RLC meter Doc. Ing. Vladimír Šály, PhD.
Meteorologická stanica  
Vysokonapäťový ladený zdroj s automatickým mostíkom Ing. Attila Kment, PhD.
Laser doplerovský anemometer LDA - 1 Ing. Ján Rumann
© 2009 Slovenská technická univerzita